Szkolenie w Gierwatowie

Tego dnia odbyło się ostatnie szkolenie na wodach otwartych dla Łukasza. Wszystkie ćwiczenia zaliczył prawidłowo. Po wzorowym nurkowaniu otrzymał certyfikat OWD oraz zaproszenie na szkolenie AOWD