Terminy

 

Sezon  30 –  2018/19

 

 Leszno  – 4 września 2018 
Rozpoczęcie treningów dla wszystkich grup.
Dębno Polskie – 3 września 2018 
Rozpoczęcie treningów dla wszystkich grup.
 
                                                Plan Grup  Treningów  dodatkowych
 
Grupa Majors – TKD Militarne, Samoobrona.
Treningi  dla Dorosłych Zawodników - każdy czwartek - CT Dębno Polskie godz 20.00    
 
Grupa Pokazowa Pekho
Trening z mieczem, akrobatyka. od listopada w wybrane soboty CT Dębno Polskie godz 9.00

 

 
Seminaria kwalifikacyjne  
Kandydaci do Egzaminu muszą zaliczyć Seminaria dopuszczające. 

Sobota 9.00 - 22.09.2018

Czwartek 20.00 - 04.10. 2018
I Turniej Taekwondo ETA Dzieci Wschowa   
 6  Październik 2018  godz. 8.30

 Kmunikat 
 
Egzamin Mistrzowski – 
13.10.2018   godz 9.00  CT Dębno Polskie