Poomse

POOMSE 1.

Symbolizuje: Niebo i Światło. Niebo symbolizuje akt stworzenia, początek wszystkiego bytu.

Mapa układu – il yang

POOMSE 2.
Symbolizuje: Radość.Człowiek o radosnym nastroju posiada siłę wewnętrzną, dzięki której jest zrównoważony i spokojny.

Mapa układu – i yang

POOMSE 3.

Symbolizuje: Ogień. Ogień daje ciepło i światło, ale jednocześnie budzi strach i przerażenie.

Mapa układu – sam yang

POOMSE 4.

Symbolizuje: Piorun , znak siły i władzy.Wyraża spokój i odwagę w obliczu niebezpieczeństwa.

Mapa układu – sa yang 

POOMSE 5.

Symbolizuje: Wiatr , siła niszczenia jak i siłę tworzenia.

Mapa układu – o yang

POOMSE 6.

Symbolizuje:Wodę ,Może zwyciężyć wszystkie trudności. Mała jej ilość taka jak kropla, drąży nawet skały.

Mapa układu – yuk yang

POOMSE 7.

Symbolizuje: Górę. Na drodze człowieka symbolizuje przeszkodę, uczy pokory i samozaparcia w dążeniu do celu.

Mapa układu – chil yang

POOMSE 8.

Symbolizuje: Ziemię. Jest źródłem wszystkiego życia. Ziemi czerpie się pożywienie i energię.

Mapa układu – pal yang

1Dan POOMSE Koryo.

Symbolizuje: Państwo Koreańskie. Duchy koreańskich wojowników i Praprzodka Tanguna.

2 Dan Poomse Kumgang

Symbolizuje: Pasmo gór Diamentowych w Korei. Diament jest minerałem . Nazwa pochodzi od – niepokonany, niezniszczalny, nawiązuje do jego twardości. Posiadacz 2 Dan, jest jego odzwierciedleniem.