Wyprawa: Red Sea 2012

Wyprawa: Red Sea 2012

Marek Wodzu (OWSI) i Marzena Marzka (DM) Tyczyńscy byli członkami polsko-szwedzkiej ekipy nurkowej. Wyprawa o charakterze rekreacyjnym łączyła kilka nurkowań.
Nie można opisać takiej wyprawy słowami więc zapraszamy na film.
Nurkowaliśmy w wielu miejscach Morza Czerwonego, jednak te zostawiło w nas wspaniałe wrażenia.
Chcemy pokazać wszystkim piękno podwodnego świata.

2