Weryfikacja i Egzamin – Pasy Mistrzowski ETA

Przygotowania i weryfikacja do Egzaminu na Mistrza Taekwondo ETA. Do Mistrzów Trenerów i Instruktorów oraz kandydatów na Mistrzów. – Egzamin odbędzie się 13.10.2018 godz 13.00 . Kandydaci do Egzaminu muszą zaliczyć Seminaria dopuszczające do egzaminu w dniach 23.09, 07.10. Życzymy pomyślnej klasyfikacji.