Samoobrona dla dorosłych

Samoobrona dedykowana jest dla dorosłych, niezależnie od kondycji fizycznej.

Podczas treningu uczymy jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych.

Ćwiczone są proste, tak aby każda uczestnik z łatwością sobie je przyswoił. Sprawność fizyczną, uświadomi Tobie, jaką siłą faktycznie dysponujesz, a także wzmocni Twoją pewność siebie. Proste ciosy i kombinacje, które są bardzo skuteczne. Poznając elementy samoobrony , stajemy się pewniejsi siebie,  odchodzą kompleksy, zwiększamy pole dyskusji z napastnikiem.

Wahasz się  by uczestniczyć w treningach  samoobrony min. z obawy o swoja kondycję, siniaki lub przez przekonanie o swojej delikatności. Bez obaw.

W każdej osobie  ukryty jest tygrys. On pozwoli pokonać wasze słabości i okiełzna wasze nerwy.

Zajęcia: 

UKS Grom Leszno  SP 2 ul. Narutowicza 57 – wtorek, piątek 19.00

CT Dębno Polskie ul. Korczaka 10 – poniedziałek, czwartek 19.00

Promocja na Czarne Pasy

Do Egzaminu Mistrzowskiego w CT Dębnie Polskim przystąpiło 15 wojowników Taekwondo ETA, zdając na pierwszy stopień Mistrzowski oraz na wyższe stopnie Mistrzowskie . Najwięcej emocji i pokazu energii Chi emanowało w czasie testu Kyokpa. Łamane deski, suporeks, cegły , ceramiczne bloczki i metalowe sztaby pękały bez problemu. Egzamin na czarne pasy i wyższe stopnie poprzez zaleczenie kolejnych filarów wiedzy Hosinsul, Kyorugi, Hanbon Kyorugi, Wojownicy Taekwondo zaliczyli z wynikiem pozytywnym. Gratulacje , Wielki Szacunek.

Szacunek dla Mistrza.

„Możesz być mądrzejszy, a nawet bardziej inteligentny niż [uczniowie Konfucjusza] Yan i Min, ale jeśli nie spotkałeś prawdziwego nauczyciela, nie marnuj energii na domysły. Jeśli czerpiesz tylko wiedzę z książki [Internetu]o energii i nie masz słownych instrukcji, to skąd wiesz, gdzie i jak utworzyć tajemniczo-duchowy embrion Energi Chi ?”Dlatego Nauczyciel jest po prostu niezbędnym warunkiem uczenia się tradycyjnych metod. Wtedy zauważysz że duchowy embrion Energi Chi, chroni, pomaga, leczy i wskazuje kierunek do życiowej Radości i Szczęścia, we wszystkim co robimy.

In Jang w TKD – Umysł i ciało.

Zawsze jest ich dwóch – Uczeń i Mistrz.

Każdy poziom doskonalenia w sztuce walki wywodzącej się z Azji, kończy się egzaminem. Kluczowa różnica między zdaniem a niezaliczeniem egzaminu polega na przygotowaniu. Przygotowanie składa się z czterech etapów: planowania, realizacji, oceny i doskonalenia. Bazując na doświadczeniach osób, które zdały egzamin i na co należy zwrócić uwagę w każdym z tych obszarów omawiał GM Soo Kwang Lee 9 Dan TKD, Tang Soo Do, Kyoklsul, Hapkido. Mistrz Mentor w Polsce prowadził szkołę od 1991r. Wychowany w tradycjach Korei i Japonii, nie był zrozumiały dla Europejczyków. Jego treningi zawsze były okraszone surowością oraz szacunkiem dla adeptów TKD. Przekazał nam kilka wskazówek na temat egzaminów, starał dostosować je do mentalności Europejczyków żeby były zrozumiałe. Cytuje słowa GM Soo Kwang Lee: „w Polsce Taekwondo to koniki, tylko się kopać, bez soli”. Sól to symbol kodeksu, honoru, zasad Hwarang. „Każdy lubi cukier( czyli łatwość w drodze do sukcesu). Sól jest niedobra lecz bardzo potrzebna Taekwondo. Bez soli wojownik jest słaby”. „Taekwondo już robi dużo cukru ,to świnka taka polityka”

Egzaminy na stopień Dan są jedną z najważniejszych kwestii dla tych, którzy ćwiczą TKD, zwłaszcza tych, którzy dążą do uzyskania wysokiego stopnia Dan. Jest to cel podtrzymywana „Zasady TKD”, „Nastawienie Nauczania TKD” i wytyczne przyszłości TKD, w zapewnienia prawidłowego przekazywania kultury sportowej i pielęgnowana Koreańskiej historii i tradycję. Egzaminy TKD przeprowadzane są zgodnie z tymi wytycznymi, aby zapewnić prawidłowe przekazywanie kultury tradycyjnej i wielkości wojowników Korei. Wyniki szkolenia, które zdający odbył dla każdego celu i w każdy sposób są porównywane z „Zasadami egzaminacyjnymi i szczegółowymi przepisami. Każda Federacja TKD działająca w celu propagowania TKD oraz kultury i tradycji ma Komisje Mistrzów, którzy oceniają poziom opanowania technik podczas krótkiego występu (w tym oczywiście niewidoczne techniki wewnętrzne i psychologiczne, które napędzają techniczną ekspresję) oraz charakter badanego i wyznaczają mu cel do następnego etap szkolenia. Cele treningu Taekwondo to zdobycie praktycznych umiejętności poprzez 8 punktów zainteresowania. Chociaż istnieje wiele różnych celów, do których może dążyć praktykujący, ideałem jest nabycie praktycznych umiejętności w sposób racjonalny, w oparciu o cele określone w „Zasadach OKE”. 1-Należy zapewnić, że Duch Hwarang, tradycyjna i wyjątkowa kultura Korei, jest właściwie rozumiana i przekazywana przyszłym pokoleniom. W szczególności, w miarę postępu umiędzynarodowienia wszystkich kultur (prawdziwe umiędzynarodowienie oznacza prawidłowe zrozumienie i rozpoznawanie kultur różnych ludów i narodów), praktykujący wszystkie odmiany TKD w Korei i poza jej granicami. Muszą podjąć świadomy wysiłek, aby uczyć się i pogłębiać rozumienie Koreańskiej historii, tradycji i kultury. Ponadto konieczne jest nauczenie się zwrotów języka Koreańskiego, aby przekazać te informacje w nazwach technik w języku twórców TKD.2- Należy nauczać podstawowych ruchów i doskonal umiejętności w 4 filarach -Poomsea, Kyurugi, Honsisul/Honban Kyurugi, Kyokpa.Techniki TKD opierają się na systemie, którego nie można opanować bez poznania podstaw. Konieczna jest poprawna nauka podstawowych ruchów TKD oraz doskonalenie umiejętności walki/samoobrony poprzez trening. Celem jest poprawa prawidłowych podstawowych ruchów i umiejętności interpersonalnych.3-Należy poprawnie zrozumieć znaczenie „Ye Ui 예의” (uprzejmość) i nauczyć się „Leibeul 레이블 ” (Etykieta)TKD jest kulturą atletyczną, która jest możliwa tylko z nauczycielem i partnerem, ważne jest, aby rozpoznać znaczenie Ye Ui (szacunek dla nauczyciela i przeciwnika) i właściwie praktykować. Ważne jest, aby rozpoznać znaczenie Ye Ui, takie jak szanowanie swojego nauczyciela i partnera. Ważne jest, aby być szczerym. Ważne jest również, aby umieć ćwiczyć właściwą etykietę nie tylko w Dojang, ale także w codziennym życiu. Stosując „Leibeul 레이블 ” (Etykieta)i Ye Ui 예의” (uprzejmość).Należy okazywać szacunku i akceptacji do posiadaczy pasów uczniów i Mistrzów z innych Kwangów (szkół, federacji). 4-Należy się ustabilizować. Poprzez praktykę tradycji TKD dążymy do kultywowania wigoru, samodyscypliny, koncentracji, wytrwałości, trafnego osądu i umiejętności podejmowania decyzji, a także kultywowanie postawy szczerości i powagi w radzeniu sobie z rzeczami na własną odpowiedzialność, bez popadania w trudności i osiedlenia się w celu silnego życia w społeczeństwie.5-Rozwijanie społecznie pożądanych postaw poprzez TKD. Celem jest rozwijanie szacunku dla nauczyciela i partnera szkoleniowego, budowanie godnych zaufania relacji międzyludzkich poprzez stałą praktykę oraz kultywowanie społecznie pożądanych postaw, takich jak uprzejmość, lojalność, pokora, odwaga, szczerość, odpowiedzialność, współpraca, szacunek, współczucie i służba .6-Należy pielęgnować przez całe życie zainteresowanie TKD i postawę prowadzenia wesołego i wzbogaconego życia TKD to ćwiczenie, którym można się cieszyć przez długi czas, niezależnie od wieku i płci, a celem jest rozwinięcie postawy prowadzenia radosnego i wzbogaconego życia poprzez ciągłe poznawanie TKD, tak aby można je było kontynuować przez całe życie i postrzegać jako coś atrakcyjnego.7-Należy utrzymać i poprawić zdrowie i sprawność fizyczną. Celem jest utrzymanie i poprawa zdrowia i sprawności fizycznej poprzez uwzględnienie wieku, płci, siły fizycznej i stylu życia oraz kontynuację odpowiedniego treningu.8-Należy poprawić postawy wobec bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest ważnym aspektem współczesnego treningu TKD. Celem jest podniesienie świadomości samoobrony i poprawa postaw wobec bezpieczeństwa, w tym zapobieganie urazom, ścisłe przestrzeganie zakazanych technik i sprzętu oraz zarządzanie bezpieczeństwem w Dojang i poza nim.

TKD – nauka strategii wojennej.

Chcesz pokoju, szykuj się do wojny – Sun Tzu

UKS Grom Leszno od 33 lat specjalizuje się w treningach dla Dorosłych chcących poznać tą formę TKD. Militarne Taekwondo zostało opracowane, jako ulepszenie istniejącego Taekwondo, raczej powrotu do pierwowzorów. By było bardziej odpowiednie do praktycznego użycia. Combat Taekwondo jest zaprojektowane tak, aby używać najskuteczniejszych ruchów ofensywnych i defensywnych podczas działania bojowego.
Zgodnie z ukierunkowaniem Mistrza Ho-kyun Sin.
Dziękuje za dobok w barwach i logo najlepszej koreańskiej jednostki wojskowej 707.
W towarzystwie wojowników trenujących techniki militarne.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Dla wszystkich Wojowników, Rodziców , Działaczy UKS Grom Leszno, CT Dębno Polskie składamy życzenia Zdrowych ,Wesołych i Spokojnych Wesołych Świat Bożego Narodzenie.

UKS Grom Leszno w SP2, do Nowego Roku 2022,nie mamy realnych treningów. Mamy zdalne trenowanie. Decyzja podjęta przez Dyrekcję SP2 na mocy o obostrzeniach.

Przejście z Pooma na Dorosłego Wojownika.

Miłe chwile dla Mistrza Mentora gdy Poom staje się dorosłym Mistrzem. Borys właśnie został przyjęty do grona dorosłych wojowników TKD. Gratulacje i duży szacunek dla Ciebie Mistrzu Borysie. Podziękowanie też dla jego pierwszego Mistrza Amadeusza Tyczyńskiego. Kyungle! Udział w ceremonii „pasowania” wzięli wespół trenujący Mistrzowie oraz Mistrz Adam Cyraniak z Rang do Grodziska Wlkp, raz czerwone pasy kolejni kandydaci na pas Mistrzowski. Szacunek!

https://uraa.unitru.edu.pe/scatter-hitam/ https://radartanggamus.co.id/ https://sdit-binamujtama.sch.id/level123/ https://pitto.id/level123-slot/ https://hdhealthcare.id/level123/ https://rus.co.id/level123-slot/ https://wulingpekanbaru.co.id/level123/ https://creativecity.id/level123-slot/ https://www.srw.id/level123/ https://acehtoday.com/ https://smkpenerbanganjogja.sch.id/ https://dlhjabarprov.net/level123/ https://fisika-uinam.com/level123/ https://smart-u.id/level123/ https://inif.or.id/ https://helixelektrindo.id/ https://peruati.or.id/ https://inif.or.id/ https://cramereventmedia.com/ https://tstoto.co/ https://helixelektrindo.id/ https://almahsyarnurulimancenter.sch.id/ https://nurul-fikri.sch.id/ https://peruati.or.id/ https://dgecem.mil.do/