Promocja na Czarne Pasy

Do Egzaminu Mistrzowskiego w CT Dębnie Polskim przystąpiło 15 wojowników Taekwondo ETA, zdając na pierwszy stopień Mistrzowski oraz na wyższe stopnie Mistrzowskie . Najwięcej emocji i pokazu energii Chi emanowało w czasie testu Kyokpa. Łamane deski, suporeks, cegły , ceramiczne bloczki i metalowe sztaby pękały bez problemu. Egzamin na czarne pasy i wyższe stopnie poprzez zaleczenie kolejnych filarów wiedzy Hosinsul, Kyorugi, Hanbon Kyorugi, Wojownicy Taekwondo zaliczyli z wynikiem pozytywnym. Gratulacje , Wielki Szacunek.